Om Nato

Jävla skitdag. Om jag fick bestämma skulle vi aldrig gå med i krigsalliansen Nato och skruva upp tonläget mot Ryssland ännu mer. Vi skulle aldrig upplåta vårt eget land – vår egen jord – till främmande makts soldater med sin egen jurisdiktion. Jag tänker på det där vansinniga kontraktet med USA som låter dem förvara vapen, materiel och soldater på ett antal av våra militärförläggningar – utan vår insyn. Jag kan inte se hur vi ligger bättre till i ryska ögon nu när vi är Nato-medlemmar med amerikanska soldater och vapen inom våra gränser, än när vi var en självständig och alliansfri nation.

Swexit och utträde ur Nato, tack!