Värde

Segelbåt J17 i vacker kvällning, 19 maj 2023.

Värdet på din segelbåt kommer inte av hur mycket pengar du kan sälja den för, eller hur mycket (lånade) pengar du köpte den för, utan hur mycket tid och arbete du har lagt ned på att ta hand om henne. Hur mycket du har seglat henne, var ni har varit någonstans och vad ni har upplevt tillsammans.

Den som inte kan uppskatta ett sådant värde är fattig.