Hemgång II

Det blåser fortfarande mycket men inte lika hysteriskt som i går. Ska jag vänta ytterligare eller gå nu medan det fortfarande är relativt lugnt? Det kanske blåser upp igen senare på förmiddagen. Jag går nu. Jag kan hissa båda seglen här i viken där vinden är relativt svag och kryssa ut. Om det blåser mycket på fjärden får jag reva storseglet lite.

Wish me luck.